Визия и Стремеж

В центъра на философията на клуба е идеята за обучение чрез забавление, а именно за развитие на потенциала на децата. Това е заложено в нашата методика, която е ориентирана към подготовката на играчите, а не към резултатите.

Стремежът ни е да предложим съобразени с възрастта на децата игри, упражнения и тренировки, които да създадат у тях трайно и положителнo отношение към редовните класни и извънкласни занимания със спорт.